QCT009 – Quạt cầm tay mini dáng bầu

– Kích thước: 16 x 8 cm

– Kích thước loại màu dâu: 14.5 x 7 cm

– Chất liệu: nhựa ABS

– Màu sắc: 4 màu sắc

– Thời gian sử dụng: 1,5 – 2h

– Chế độ điều khiển: 1 tốc độ