Ô dù quảng cáo ngoài trời hình vuông 2 tầng

Tán dù:

  • Chất liệu: Vải polyester
  • Kích thước tán dù: 2.5×2.5m
  • Độ cao: 2,15 m

Thân dù

  • Chất liệu: sắt

Đế dù

  •  Kích thước: 50x50x6cm