Bộ số để bàn pha lê màu đỏ có đồng hồ BPL-16

Trọng lượng: 600g
Kích thước: 145x45x120mm
Hộp đựng: Hộp xi lót lụa
Chất liệu: pha lê k9