Bộ bình ủ và 6 cốc RĐ-17

Dung tích: 1.3 lít

Vật liệu: Thân thép lá trang thiếc in hoa văn

Ruột phích: Ruột thủy tinh cao cấp

Gioãng: Silicone

Độ giữ nhiệt: ≥ 50 độ C (sau 8 giờ)

Tính năng rót nước: Cần ấn