Trang chủ » in ấn quà tặng

in ấn quà tặng

kỹ thuật in lưới lên quà tặng

Phương pháp lên quà tặng là một trong những kỹ thuật in lâu đời. In lưới là một dạng kỹ thuật in dựa trên nguyên lý mực thấm qua lưới hình ảnh sẽ được in lên bề mặt vật liệu bởi trước đó một số mắt lưới in đã được bịt kín bằng hóa chất. […]